Творы мастацкай літаратуры і фальклора для дзяцей

Творы мастацкай літаратуры і фальклора для дзяцей ад 1 года да 2
 
 
Беларускія народныя казкі: «Коцік Петрык і Мышка».
 
Творы беларускіх паэтаў:  З. Бядуля. «Гэй, мой конік»В. Вітка. «Бабіны госці»С. Сокалаў-Воюш. «Мішка»«Авечка»«Пчолка»; І. Муравейка. «Адмарозіў лапкі»; А. Дзеружынскі. «Сняжынкі»; А. Якімовіч. «Мядзведзь»; Н. Галіноўская. «Калыханка», «Коцік-варкоцік»Н. Тулупава. «Вушкі»; В. Іпатава. «Аладкі»,«Вавёрка»; Т. Кляшторная. «Дапамагу»; К. Буйло. «Дзіцячы сад»; А. Пысін. «Ластаўка», «Матылёчкі-матылі»; Г. Багданава. «Збанок»; В. Гардзей.«Коцік»; В. Коўтун. «Гусі»; М. Танк. «Ехаў казачнік Бай»; В. Шніп. «Кураняты»; Л. Шырын. «Доктар»; Ул. Луцэвіч.«Птушачка»; Я. Жабко. «Едет Ваня к бабушке».
 
Творы беларускіх пісьменнікаў: А. Кобец-Філімонава. «Мароз, Чырвоны нос».

Творы мастацкай літаратуры і фальклора для дзяцей ад 2 гадоў да 3
 
Беларускія народныя песенькі і пацешкі: «Сонейка-сонца»«Мышка, мышка, дзе была»«Гого-гого, гусачок»«Верабейчык»«Белабока-сарока»«Трах-бах-тарабах»«Божая кароўка»«Чэ-чэ, чэ-чэ, сарока»«Люлі-люлі, люляшу»«Ай, люлі-люлі-люлечкі»«Ішла каза»«Люлі-люлі-маленькі», «Ходзіць певень па капусце»«Люляю-люляю»«А ты, коцінь какаток»«Апсік, апсік, каточак»«Кую, кую ножку»«Гушкі, гушкі, гушкі»«Сарока-варона»«Чыкі-чыкі, сарока»«А ты, каток шэры»«Люлі-люлі-люлечкі»«Люлі-люлі-люлі»«Кукарэку, певунок»«Не хадзі, коцік»«У куце сядзіць мядзведзь»«Ладкі-ладком»«Ладу, ладу, ладкі»«Баю-баінку, баю»«А курачка-рабушачка»«Сядзіць мядзведзь на калодзе»«Бычок»«Іграў я на дудцы»«Сядзіць сыч на капе»«Вожык»«Ідзі, ідзі, дожджык», «Горкай, горкай, горачкай».

Беларускія народныя казкі: «Муха-пяюха»«Коцік Петрык і мышка»«Дзедава рукавічка».

Творы беларускіх паэтаў: З. Бядуля. «Гэй, мой конік»В. Вітка. «Бабіны госці»,«Коця і Каця»«Дожджык»С. Сокалаў-Воюш. «Мышаня»«Мішка»«Авечка»«Пчолка»; І. Муравейка. «Адмарозіў лапкі»,«Я сама»; А. Дзеружынскі. «Сняжынкі», «Сані»А. Якімовіч. «Мядзведзь»,«Ліска»Н. Галіноўская. «Калыханка»«Коцік-варкоцік»; Н. Тулупава. «Вушкі»; В. Іпатава. «Аладкі», «Вавёрка»; Т. Кляшторная. «Дапамагу», «Гаспадыня»,«Паўцякалі цацкі»К. Буйло. «Дзіцячы сад»; А. Пысін. «Ластаўка», «Матылёчкі-матылі»; Г. Багданава. «Збанок», «Маляваны дыванок»; В. Гардзей. «Коцік»,«Часнок»«Вітамін»; В. Коўтун. «Гусі», «Цвічок»; М. Танк. «Ехаў казачнік Бай»,«Галінка і верабей»В. Шніп. «Кураняты»; Л. Шырын. «Доктар»; Ул. Луцэвіч. «Птушачка», «Май»М. Мятліцкі. «Сунічка»; П. Прануза. «Верабей прымае душ»,«Грыбнік»; С. Грахоўскі. «Ласяня»; Г. Іванова. «Свята»; Г. Каржанеўская. «Пагладжу вожыка»; У. Карызна. «Самая лепшая»Я. Крупенька. «Шпак»,«Аленка»А. Лойка. «Верабейчык»М. Чарняўскі. «Новы год», «Конік»І. Шуцько. «Яечка»«Сняжок»; Е. Лось. «Мая лялька»«Зіма»У. Корбан. «Карова»,«Авечка»; К. Лейка «Гарабей»К. Крапіва. «З Новым годам»; П. Марціновіч. «Навальніца»; М. Скрыпка. «Карась»«Шчупак»М. Шаховіч. «Чабурашка»; Я. Жабко. «Едет Ваня к бабушке».

Творы беларускіх пісьменнікаў: А. Кобец-Філімонава. «Мароз, Чырвоны нос»Т. Бушко. «Сняжынка».


Творы мастацкай літаратуры і фальклора для дзяцей ад 3 гадоў да 4

Беларускія народныя песенькі і пацешкі: «Іграў я на дудцы»«Ой, бычок, мой бысенька»«Кукарэку, певунок»«Вожык»«Ягорачка»«Кую, кую ножку»«Ласачка».

Беларускія народныя казкі: «Курачка-Рабка»«Былінка і верабей»,«Зайкава хатка»«Каза-манюка»«Пчала і муха»«Муха-пяюха»«Коцік, пеўнік і лісіца».

Творы беларускіх паэтаў: Т. Кляшторная. «Ветлівыя словы»«Шпак»,«Дожджык»«Паўцякалі цацкі»«Не сквапная»В. Рабкевіч. «Едзе восень»; С. Сокалаў-Воюш. «Блакіт нябёс»«Алоўкі»«Елка»А. Дзеружынскі. «Пралеска»; А. Прохараў. «За адвагу»Я. Колас. «Сонца грэе, прыпякае»«Храбры певень»; Я. Купала. «Лістапад»; Я. Журба. «Першыя сняжынкі»«Дзед Мароз»; З. Бядуля. «Мае забавы»; М. Хведаровіч. «Свеціць, як сонца, ад самай калыскі»; Л. Пранчак. «Завіруха»; Э. Агняцвет. «Маме»; А. Бадак. «Мышка», «Беларусачка»; С. Грахоўскі. «Сонечная сцежка»; А. Грачанікаў. «Сон»; Л. Рашкоўскі. «Я хачу салдатам стаць»; К. Цвірка. «Коцікі»; В. Лукша. «Вясёлка»; Я. Жабко. «Залаты праменьчык».

Творы беларускіх пісьменнікаў: У. Юрэвіч. «Бярозчыны валёнкі»; А. Кобец-Філімонава. «Сем мастакоў»; Я. Брыль. «Жыў-быў вожык».


Творы мастацкай літаратуры і фальклора для дзяцей ад 4 гадоў да 5

Беларускія народныя песенькі і пацешкі: «Іграў я на дудцы»«Ой, бычок, мой бысенька»«Кукарэку, певунок»«Вожык»«Ягорачка»«Кую, кую ножку»«Ласачка».

Беларускія народныя казкі: «Курачка-Рабка»«Былінка і верабей»,«Зайкава хатка»«Каза-манюка»«Пчала і муха»«Муха-пяюха»«Коцік, пеўнік і лісіца»«Пшанічны каласок»«Піліпка-сынок»«Сынок-з-кулачок»«Каток — Залаты лабок»«Як курачка пеўніка ратавала».

Творы беларускіх паэтаў: Т. Кляшторная. «Ветлівыя словы»«Шпак»,«Дожджык»«Паўцякалі цацкі»«Не сквапная»«Сукенка раскажа»В. Вітка. «Піла»; В. Рабкевіч. «Едзе восень»С. Сокалаў-Воюш. «Блакіт нябёс»«Возера лясное»«Замак»«Змей»«Алоўкі»«Елка»«Навагодняя песня»А. Лойка. «Кураняты»; Г. Іванова. «Я будую дом з пяску»; А. Дзеружынскі. «Пралеска»,«Бусел і хлопчык»; А. Прохараў. «За адвагу»«Мурашыная святліца»; І. Муравейка. «Адмарозіў лапкі»«Шалтай-Балтай»; С. Новік-Пяюн. «Верабейчыкі», «Над калыскай»; В. Лукша. «Вясёлка»; Я. Купала. «Лістапад»; Я. Журба. «Першыя сняжынкі»«Дзед Мароз»«Восень», «Коцік», «Вавёрка»,«Пчолка»; З. Бядуля. «Мае забавы»; М. Хведаровіч. «Свеціць, як сонца, ад самай калыскі»; Л. Пранчак. «Завіруха»; Э. Агняцвет. «Зямля з блакітнымі вачамі», «Маме»; А. Бадак. «Мышка»«Беларусачка», «Зайчаняткі»; Д. Бічэль-Загнетава. «Радзіма»С. Грахоўскі. «Сонечная сцежка», «Наш май»«Сунічкі»; Л. Рашкоўскі. «Я хачу салдатам стаць»; Л. Дайнека. «У вясновым лесе»; А. Грачанікаў. «Сон»; Я. Колас. «На рэчцы зімой»«Дзед госць»«Зіма», «Песня аб вясне», «Сонца грэе, прыпякае»«Храбры певень»У. Дубоўка. «Пра дзеда і ўнука»; В. Жуковіч. «Калядная вячэра»; П. Прыходзька. «Сіненькія вочы»; М. Танк. «Галінка і верабей»«Ехаў казачнік Бай»А. Русак. «Мой край»; А. Ставер. «Як зроблены цацкі?»; Н. Тулупава. «Сыражуйкі»Р. Барадулін. «Ната маму любіць надта», «Ай! Не буду! Не хачу!»; Ю. Свірка. «Сёння ў нашай мамы свята»В. Вярба. «Бабуліны казкі»; Л. Дранько-Майсюк. «Пра добрую мышку і мудрую кошку»; В. Іпатава. «Янка-запытанка»; С. Шушкевіч. «Пайшоў коўзацца каток»«Цяжка жабцы жыць без хаткі», «Нашы сябры»; А. Якімовіч. «Звяры нашых лясоў»; А. Бялевіч. «У лесе»; Э. Валасевіч. «Сама»; В. Вярба. «Матуліны рукі».

Творы беларускіх пісьменнікаў: І. Бурсаў. «Страшная казка пра страшнага звера»; В. Хомчанка. «Яблык»«Яшава рукавічка»; У. Юрэвіч. «Пацалунак асвы», «Бярозчыны валёнкі»; В. Вітка. «Натальчына сямейка»; А. Кобец-Філімонава. «Сем мастакоў»; Я. Брыль. «Жыў-быў вожык»; Б. Сачанка. «Насцечка»І. Шуцько. «Смелая ўнучка».


Творы мастацкай літаратуры і фальклора для дзяцей ад 5 гадоў да 7

Беларускія народныя песенькі і пацешкі: «Сонейка-сонца, выгляні ў аконца»«Сіўка-варонка», «Ходзіць коцік па палях», «Ты, каза, каза, лубяныя вочы».

Беларускія народныя казкі: «Пра быка і яго сяброў», «Жаронцы», «Лёгкі хлеб»«Не сілай, а розумам», «Лісіца-хітрыца», «Як кот звяроў напалохаў»,«Селянін, мядзведзь і лісіца», «Верабей і мыш», «Кот Максім»«Гарошак».

Легенды і паданні: «Возера Нарач», «Чараўніца», «Паданне пра заснаванне Мінска», «Паданне пра заснаванне Бярэсця», «Пра возера Свіцязь», «Пра зязюлю», «Бацька і сыны».

Творы беларускіх паэтаў:  Э. Агняцвет. «Саўка за сталом», «Зямля з блакітнымі вачамі», «Хто пачынае дзень?»; М. Багдановіч. «Зімой»; Д. Бічэль-Загнетава. «Белая Русь»; Р. Барадулін. «Загадкі на градках»«Жарт»; А. Вольскі. «Дзеці», «Радзіма»; В. Вярба. «Пралеска»; В. Вітка. «Жаўна», «Бусел»,«Вавёрчына гора»; С. Грахоўскі. «Сонечная сцежка»; А. Грачанікаў. «Развітанне»;У. Дубоўка. «Як сінячок да сонца лётаў»;  В. Іпатава. «Як ён завецца?»; А. Мінкін. «Агнявік»; І. Муравейка. «Акраец хлеба»; С. Новік-Пяюн. «Ночка», «Пурга»; Я. Колас. «Першы гром», «Вясна» (урывак)«Раніца вясною», «Канец лета», «На лузе», «Адлёт жураўлёў»; Я. Купала. «Хлопчык і лётчык», «Бай»; С. Шушкевіч. «Нашы сябры», «Пракалоў камарык ножку»; М. Хведаровіч. «Дарагое імя»; М. Танк. «Жук і слімак»«Хлеб»; П. Панчанка. «Месяцы года»; К. Цвірка. «Коцікі»; Н. Галіноўская. «Будзь уважлівы, пешаход»; В. Жуковіч. «Незаменнае»; Я. Жабко. «Бабулiна крынiчка».

Творы беларускіх пісьменнікаў: Цётка. «Журавель і чапля»; З. Бядуля. «Скарб»; В. Вітка. «Страшная казка»У. Галубок. «Гонар»; В. Хомчанка. «Білеты ў цырк»; А. Дудараў. «Сінявочка»; А. Кобец-Філімонава. «Дзівосны лядзяш»К. Каліна. «Зімовы дуб»«Кампот», «Сакавік і яго сёстры», «Красавік», «Ліпень»,«Жнівень», «Верасень»«Кастрычнік»; М. Гамолка. «Васілёва бярозка»; У. Ягоўдзік. «Бусел», «Вожык», «Заяц».